របៀបដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

Plex Media Server គឺជាកម្មវិធីដែលប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីរក្សាទុកមាតិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលរបស់អ្នកទាំងអស់ ហើយចូលប្រើវាតាមរយៈកម្មវិធីអតិថិជនផ្សេងៗ។ វាពេញនិយមក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់សមត្ថភាពផ្ទុកកម្មវិធីទូរទស្សន៍ និង…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង VidCutter នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង VidCutter នៅលើ Linux Mint 21 LTS

VidCutter គឺជាកម្មវិធីប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃ ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកាត់ឯកសារវីដេអូ និងអូឌីយ៉ូ។ វាមានឧបករណ៍សម្រាប់កាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ប្រភេទ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកម្មវិធីនិពន្ធវីដេអូពេញលេញនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់វា…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Avidemux នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង Avidemux នៅលើ Linux Mint 21 LTS

Avidemux គឺជាកម្មវិធីប្រភពបើកចំហរឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការកែសម្រួលវីដេអូដែលមិនមែនជាលីនេអ៊ែរ និងការបំប្លែងឯកសារពហុមេឌៀ។ វាគាំទ្រប្រភេទឯកសារជាច្រើន រួមទាំង AVI, ឯកសារ MPEG ដែលឆបគ្នាជាមួយឌីវីឌី, MP4 និង ASF ដោយប្រើកូឌិកផ្សេងៗ។ វា​គឺ​ជា​ការ …

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង HandBrake នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង HandBrake នៅលើ Linux Mint 21 LTS

HandBrake គឺជាកម្មវិធីបំប្លែងវីដេអូប្រភពបើកចំហដែលអាចទាញយកបានដោយឥតគិតថ្លៃ និងគាំទ្រ Mac, Windows, ឬ Linux ដើម្បីបំប្លែងវីដេអូក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនទៅជាកម្មវិធីដែលប្រើច្រើនដូចជា MP4 ដែលមានឯកសារតិចតួច…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង MakeMKV នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង MakeMKV នៅលើ Linux Mint 21 LTS

MakeMKV គឺជាឧបករណ៍ប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃ ដែលអាចបំប្លែងវីដេអូឃ្លីបពីឌីវីឌី និង Blu-rays ដែលជាធម្មតាត្រូវបានអ៊ិនគ្រីប។ លទ្ធផលនឹងមានព័ត៌មានភាគច្រើនត្រូវបានរក្សាទុក ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទេ។ វាល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគេ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Fedora 36 Linux

Plex Media Server គឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករក្សាទុកមាតិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលរបស់អ្នកទាំងអស់នៅកន្លែងតែមួយ។ វាមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកដែលមានទូរទស្សន៍ និងបណ្ណាល័យភាពយន្តធំៗ ដូចជា…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើង VidCutter នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង VidCutter នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

VidCutter គឺជាកម្មវិធីប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃ ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកាត់ឯកសារវីដេអូ និងអូឌីយ៉ូ។ វា​មាន​ឧបករណ៍​សម្រាប់​កាត់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រប់​ប្រភេទ ប៉ុន្តែ​វា​មិន​មែន​ជា​កម្មវិធី​កែ​វីដេអូ​ពេញ​លេញ​ជំនួស​វិញ​ទេ វា​ជា​ការ​ផ្តោត​សំខាន់​របស់​វា…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Arch Linux

របៀបដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Arch Linux

Plex Media Server គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់រក្សាទុកមាតិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលរបស់អ្នកទាំងអស់ ហើយចូលប្រើវាតាមរយៈកម្មវិធីអតិថិជនដូចជាទូរទស្សន៍របស់អ្នក, NVIDIA Shield, Roku, Mobile App និងវេទិកាជាច្រើនទៀត។ ម៉ាស៊ីនមេ Plex Media…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង HandBrake នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើង HandBrake នៅលើ Fedora 36 Linux

HandBrake គឺជាកម្មវិធីបំប្លែងវីដេអូប្រភពបើកចំហដែលអាចទាញយកបានដោយឥតគិតថ្លៃ និងគាំទ្រ Mac, Windows, ឬ Linux ដើម្បីបំប្លែងវីដេអូក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនទៅជាកម្មវិធីដែលប្រើច្រើនដូចជា MP4 ដែលមានឯកសារតិចតួច…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង MakeMKV នៅលើ Debian 11 Bullseye

ដំឡើង/ដំឡើងកំណែ MakeMKV នៅលើ Debian 11 Bullseye

MakeMKV គឺជាឧបករណ៍ប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃ ដែលអាចបំប្លែងវីដេអូឃ្លីបពីឌីវីឌី និង Blu-rays ដែលជាធម្មតាត្រូវបានអ៊ិនគ្រីប។ លទ្ធផលនឹងមានព័ត៌មានភាគច្រើនត្រូវបានរក្សាទុក ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទេ។ វាល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគេ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Debian 11 Bullseye

ដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Debian 11 Bullseye

Plex Media Server គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់រក្សាទុកមាតិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលរបស់អ្នកទាំងអស់ ហើយចូលប្រើវាតាមរយៈកម្មវិធីអតិថិជនដូចជាទូរទស្សន៍របស់អ្នក, NVIDIA Shield, Roku, Mobile App និងវេទិកាជាច្រើនទៀត។ ម៉ាស៊ីនមេ Plex Media…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Avidemux នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង Avidemux នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

Avidemux គឺជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហសម្រាប់ការកែសម្រួលវីដេអូដែលមិនមែនជាលីនេអ៊ែរ និងការបំប្លែងឯកសារពហុព័ត៌មាន។ វាមានភាពទាន់សម័យ ដោយសារវាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើកាត់ ចូលរួម បំបែក បង្វិលវីដេអូ បន្ថែមតម្រង និងគាំទ្រជាច្រើន…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើង MakeMKV នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង MakeMKV នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

MakeMKV គឺជាឧបករណ៍ប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃ ដែលអាចបំប្លែងវីដេអូឃ្លីបពីឌីវីឌី និង Blu-rays ដែលជាធម្មតាត្រូវបានអ៊ិនគ្រីប។ លទ្ធផលនឹងមានព័ត៌មានភាគច្រើនត្រូវបានរក្សាទុក ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទេ។ វាល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគេ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង HandBrake នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

ដំឡើង HandBrake នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

HandBrake គឺជាកម្មវិធីបំប្លែងវីដេអូប្រភពបើកចំហដែលអាចទាញយកបានដោយឥតគិតថ្លៃ និងគាំទ្រ Mac, Windows, ឬ Linux ដើម្បីបំប្លែងវីដេអូក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនទៅជាកម្មវិធីដែលប្រើច្រើនដូចជា MP4 ដែលមានឯកសារតិចតួច…

អាន​បន្ថែម