របៀបដំឡើង Gnome Text Editor នៅលើ Manjaro 21 Linux

របៀបដំឡើង Gnome Text Editor នៅលើ Manjaro 21 Linux

កម្មវិធីនិពន្ធអត្ថបទ Gnome ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា GEdit ឬ Text Editor គឺជាកម្មវិធីនិពន្ធអត្ថបទឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហដែលជាផ្នែកមួយនៃបរិស្ថានផ្ទៃតុ Gnome ។ វាត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ និងភាពងាយស្រួលនៅក្នុង…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Gedit នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង gedit នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

Gedit គឺជាកម្មវិធីនិពន្ធអត្ថបទលំនាំដើម និងជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្នូល GNOME ដែលត្រូវបានដំឡើងជាទូទៅជាផ្នែកមួយនៃបរិស្ថានផ្ទៃតុ GNOME នៅលើប្រព័ន្ធលីនុចផ្សេងៗ។ កម្មវិធី​កែ​អត្ថបទ​គឺ​មាន​គោលបំណង​ទូទៅ​ស្រាល…

អាន​បន្ថែម