របៀបដំឡើង QCAD នៅលើ Debian 11 Bullseye

របៀបដំឡើង QCAD នៅលើ Debian 11 Bullseye

QCAD គឺជាកម្មវិធី Open-Source-aided Drafting (CAD) ដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងទម្រង់ពីរ (2D)។ ជាមួយនឹង QCAD អ្នកអាចបង្កើតគំនូរបច្ចេកទេសដូចជាផែនការសម្រាប់អគារ ផ្ទៃខាងក្នុង ផ្នែកមេកានិច គ្រោងការណ៍ និងដ្យាក្រាម។ QCAD ដំណើរការលើ Windows...

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង KiCad នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង KiCad Suite នៅលើ Linux Mint 21 LTS

KiCad គឺជាឈុតកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃដែលធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងការរចនា និងក្លែងធ្វើផ្នែករឹងអេឡិចត្រូនិច។ វាមានបរិយាកាសរួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ការចាប់យករូបភាព ប្លង់ PCB (រួមទាំងការបង្ហាញ 3D) ការមើលឯកសារផលិត និងការក្លែងធ្វើ SPICE ...

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង FreeCAD នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង FreeCAD នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

FreeCAD គឺជាកម្មវិធីគំរូ 3D ដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ចាប់ពីការរចនាផលិតផល រហូតដល់វិស្វកម្មមេកានិក និងស្ថាបត្យកម្ម។ ជាមួយនឹងគំរូប៉ារ៉ាមេទ្រិច អ្នកអាចកែប្រែការរចនារបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល ដោយត្រលប់ទៅប្រវត្តិគំរូរបស់អ្នក និង…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង KiCad នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង KiCad នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

KiCad គឺជាឈុតកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃដែលធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងការរចនា និងក្លែងធ្វើផ្នែករឹងអេឡិចត្រូនិច។ វាមានបរិយាកាសរួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ការចាប់យករូបភាព ប្លង់ PCB (រួមទាំងការបង្ហាញ 3D) ការមើលឯកសារផលិត និងការក្លែងធ្វើ SPICE …

អាន​បន្ថែម