របៀបដំឡើង OpenToonz នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង OpenToonz នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

OpenToonz គឺជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ផលិតចលនា 2D ។ វាត្រូវបានផ្អែកលើកម្មវិធី “Toonz” ដែលបង្កើតឡើងដោយ Digital Video SpA នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី ប្ដូរតាមបំណងដោយ Studio Ghibli ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតស្នាដៃជាច្រើនសម្រាប់…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង QCAD នៅលើ Debian 11 Bullseye

របៀបដំឡើង QCAD នៅលើ Debian 11 Bullseye

QCAD គឺជាកម្មវិធី Open-Source-aided Drafting (CAD) ដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងទម្រង់ពីរ (2D)។ ជាមួយនឹង QCAD អ្នកអាចបង្កើតគំនូរបច្ចេកទេសដូចជាផែនការសម្រាប់អគារ ផ្ទៃខាងក្នុង ផ្នែកមេកានិច គ្រោងការណ៍ និងដ្យាក្រាម។ QCAD ដំណើរការលើ Windows...

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង LibreCAD នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង LibreCAD នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

LibreCAD គឺជាកម្មវិធី Open Source CAD ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ Windows, Apple និង Linux។ ការគាំទ្រ និងឯកសារគឺមិនគិតថ្លៃពីសហគមន៍អ្នកប្រើប្រាស់ អ្នករួមចំណែក និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំរបស់យើងទេ។ LibreCAD ត្រូវបានទាញយកជាង 1 លាន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Krita នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង Krita នៅលើ Linux Mint 21 LTS

Krita គឺជាកម្មវិធីកែសម្រួលក្រាហ្វិកឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហដែលពេញនិយមក្នុងចំណោមវិចិត្រករឌីជីថល អ្នកគំនូរជីវចល 2D និងអ្នកដែលចូលចិត្តការកែច្នៃរូបភាពទូទៅ។ ជួរដ៏ធំទូលាយនៃលក្ខណៈពិសេស និងភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់របស់វា ធ្វើឱ្យវាក្លាយជា...

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង FreeCAD នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង FreeCAD នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

FreeCAD គឺជាកម្មវិធីគំរូ 3D ដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ចាប់ពីការរចនាផលិតផល រហូតដល់វិស្វកម្មមេកានិក និងស្ថាបត្យកម្ម។ ជាមួយនឹងគំរូប៉ារ៉ាមេទ្រិច អ្នកអាចកែប្រែការរចនារបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល ដោយត្រលប់ទៅប្រវត្តិគំរូរបស់អ្នក និង…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Krita នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង krita នៅលើ ubuntu 22.04 lts jammy jellyfish

Krita គឺជាកម្មវិធីកែសម្រួលក្រាហ្វិកឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហសម្រាប់ការគូរគំនូរឌីជីថល ចលនា 2D ឬការរៀបចំរូបភាពទូទៅ។ វាដំណើរការលើ Windows, macOS (ទាំង Intel 64bit), Linux hits, Android & Chrome OS និងជា...

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើង Krita នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើង Krita នៅលើ Fedora 36 Linux

Krita គឺជាកម្មវិធីកែសម្រួលក្រាហ្វិកឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការគូរគំនូរឌីជីថល ចលនា 2D ឬការរៀបចំរូបភាពទូទៅ។ វាដំណើរការលើ Windows, macOS (ទាំង Intel 64bit), Linux hits, Android & Chrome OS និងជា…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Krita នៅលើ Linux Mint 20

របៀបដំឡើង Krita នៅលើ Linux Mint 20

Krita គឺជាកម្មវិធីកែសម្រួលក្រាហ្វិកឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការគូរគំនូរឌីជីថល ចលនា 2D ឬការរៀបចំរូបភាពទូទៅ។ វាដំណើរការលើ Windows, macOS (ទាំង Intel 64bit), Linux វាយលុក Android & Chrome OS ហើយជា…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Krita នៅលើ Ubuntu 20.04 LTS

របៀបដំឡើង Krita នៅលើ Ubuntu 20.04 LTS

Krita គឺជាកម្មវិធីកែសម្រួលក្រាហ្វិកឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការគូរគំនូរឌីជីថល ចលនា 2D ឬការរៀបចំរូបភាពទូទៅ។ វាដំណើរការលើ Windows, macOS (ទាំង Intel 64bit), Linux វាយលុក Android & Chrome OS ហើយជា…

អាន​បន្ថែម