របៀបដំឡើងក្រុម Microsoft នៅលើ Debian 11 Bullseye

ដំឡើងក្រុម Microsoft នៅលើ Debian 11 Bullseye

Microsoft Teams គឺជាវេទិកាទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មដែលមានកម្មសិទ្ធិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft ។ វាគឺជាកម្មវិធីសហការដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ការជជែក ការហៅទូរសព្ទ ការសហការ និងការប្រជុំទាំងអស់នៅកន្លែងតែមួយ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមក្នុងការរៀបចំ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Signal Messenger នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង Signal Messenger នៅលើ Linux Mint 21 LTS

មានកម្មវិធីផ្ញើសារជាច្រើននៅលើទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ មនុស្សភាគច្រើនប្រហែលជាប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្ញើសារលំនាំដើមដែលភ្ជាប់មកជាមួយទូរសព្ទរបស់ពួកគេ មិនថា iMessage សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Apple ឬ Messages សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Android នោះទេ។ …

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Fedora 37 Linux

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Fedora 37 Linux

កម្មវិធីផ្ញើសារឆ្លងវេទិកាកំពុងក្លាយជាការពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើង ដោយសារវាផ្តល់នូវមធ្យោបាយងាយស្រួលក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារមិនថាពួកគេនៅទីណាក៏ដោយ។ Telegram គឺ​ជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​ផ្តល់​ជូន​ពិសេស​មួយ​ចំនួន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Linux Mint 21 LTS

Telegram គឺជាកម្មវិធីផ្ញើសារឆ្លងវេទិកាឥតគិតថ្លៃ ជាមួយនឹងការអ៊ិនគ្រីបពីចុងដល់ចប់។ វាល្បីល្បាញសម្រាប់ការផ្តល់ការហៅជាវីដេអូ និងមុខងារដែលបាត់ផ្សេងទៀតពី Facebook ឬ Twitter ដែលជាការទាក់ទាញដ៏សំខាន់មួយរបស់វា! កម្មវិធីក៏មិនមាន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើងក្រុម Microsoft នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើងក្រុម Microsoft នៅលើ Linux Mint 21 LTS

Microsoft Teams គឺជាវេទិកាទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មដែលមានកម្មសិទ្ធិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft ។ វាគឺជាកម្មវិធីសហការដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ការជជែក ការហៅទូរសព្ទ ការសហការ និងការប្រជុំទាំងអស់នៅកន្លែងតែមួយ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមក្នុងការស្នាក់នៅ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Discord នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង Discord នៅលើ Linux Mint 21 LTS

នៅក្នុងពិភពនៃហ្គេមអនឡាញ Discord បានក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកសម្រាប់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ វាបានពង្រឹងកន្លែងរបស់ខ្លួនជាវេទិកាឆ្ពោះទៅរកសហគមន៍ហ្គេម ដោយចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្គេមធំៗ…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើងក្រុម Microsoft នៅលើ Rocky Linux 9

របៀបដំឡើងក្រុម Microsoft នៅលើ Rocky Linux 9

Microsoft Teams គឺជាវេទិកាទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មដែលមានកម្មសិទ្ធិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft ។ វាគឺជាកម្មវិធីសហការដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ការជជែក ការហៅទូរសព្ទ ការសហការ និងការប្រជុំទាំងអស់នៅកន្លែងតែមួយ។ នេះធ្វើឱ្យកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមស្នាក់នៅ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Signal Messenger នៅលើ Debian 11 Bullseye

របៀបដំឡើង Signal Messenger នៅលើ Debian 11 Bullseye

Signal Messenger គឺជាកម្មវិធីផ្ញើសារកូដចំហ និងឥតគិតថ្លៃដែលមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ហើយមានជំនាញក្នុងការអ៊ិនគ្រីបពីចុងដល់ចប់។ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ប៉ុន្តែពិបាកដោយសារតែការដាក់កំហិត...

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Discord នៅលើ AlmaLinux 9

របៀបដំឡើង Discord នៅលើ AlmaLinux 9

Discord គឺជាកម្មវិធីជជែកកំសាន្តជាសំឡេង វីដេអូ និងអត្ថបទឥតគិតថ្លៃដែលប្រើដោយមនុស្សរាប់សិបលាននាក់ដែលមានអាយុ 13+ ដើម្បីនិយាយ និងដើរលេងជាមួយសហគមន៍ និងមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ។ អ្នកប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងជាមួយការហៅជាសំឡេង ការហៅជាវីដេអូ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Signal Messenger នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង Signal Messenger នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

Signal Messenger គឺជាកម្មវិធីផ្ញើសារកូដចំហ និងឥតគិតថ្លៃដែលមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ហើយមានជំនាញក្នុងការអ៊ិនគ្រីបពីចុងដល់ចប់។ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ប៉ុន្តែពិបាកដោយសារតែការដាក់កំហិត...

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើងក្រុម Microsoft នៅលើ AlmaLinux 9

របៀបដំឡើងក្រុម Microsoft នៅលើ AlmaLinux 9

Microsoft Teams គឺជាវេទិកាទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មដែលមានកម្មសិទ្ធិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Microsoft និងជាកម្មវិធីសហការដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ការជជែក ការហៅទូរសព្ទ ការសហការ និងការប្រជុំទាំងអស់នៅក្នុងកន្លែងតែមួយ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមក្នុងការរៀបចំ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Discord នៅលើ Ubuntu 20.04 LTS

របៀបដំឡើង Discord នៅលើ Ubuntu 20.04

Discord គឺជាកម្មវិធីជជែកកំសាន្តជាសំឡេង វីដេអូ និងអត្ថបទឥតគិតថ្លៃដែលប្រើដោយមនុស្សរាប់សិបលាននាក់ដែលមានអាយុ 13+ ដើម្បីនិយាយ និងដើរលេងជាមួយសហគមន៍ និងមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ។ អ្នកប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងជាមួយការហៅជាសំឡេង ការហៅជាវីដេអូ…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើងក្រុម Microsoft នៅលើ CentOS 9 Stream

របៀបដំឡើងក្រុម Microsoft នៅលើ CentOS 9 Stream

Microsoft Teams គឺជាវេទិកាទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មដែលមានកម្មសិទ្ធិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Microsoft និងជាកម្មវិធីសហការដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ការជជែក ការហៅទូរសព្ទ ការសហការ និងការប្រជុំទាំងអស់នៅក្នុងកន្លែងតែមួយ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមក្នុងការរៀបចំ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើងក្រុម Microsoft នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើងក្រុម Microsoft នៅលើ Fedora 36 Linux

Microsoft Teams គឺជាវេទិកាទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មដែលមានកម្មសិទ្ធិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Microsoft និងជាកម្មវិធីសហការដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ការជជែក ការហៅទូរសព្ទ ការសហការ និងការប្រជុំទាំងអស់នៅក្នុងកន្លែងតែមួយ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមក្នុងការរៀបចំ…

អាន​បន្ថែម