របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Manjaro 21 Linux

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Manjaro 21 Linux

Tor ដែលហៅផងដែរថា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទំនាក់ទំនងអនាមិក ដោយប្រើសេវាកម្មអនឡាញ ដូចជាការរុករកគេហទំព័រជាដើម។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរណ៍បណ្តាញតាមរយៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដែលអាចចូលដំណើរការបាន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ AlmaLinux 9

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ AlmaLinux 9

Tor ដែលហៅផងដែរថា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទំនាក់ទំនងអនាមិក ដោយប្រើសេវាកម្មអនឡាញ ដូចជាការរុករកគេហទំព័រជាដើម។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរណ៍បណ្តាញតាមរយៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដែលអាចចូលដំណើរការបាន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Brave Browser នៅលើ Fedora 37 Linux

របៀបដំឡើង Brave Browser នៅលើ Fedora 37 Linux

Brave គឺជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Brave Software, Inc. ដោយផ្អែកលើកម្មវិធីរុករកបណ្តាញ Chromium ។ Brave គឺជាកម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតដែលផ្តោតលើឯកជនភាពដែលកំណត់ខ្លួនវាខុសពីកម្មវិធីរុករកផ្សេងទៀតដោយការទប់ស្កាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Signal Messenger នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង Signal Messenger នៅលើ Linux Mint 21 LTS

មានកម្មវិធីផ្ញើសារជាច្រើននៅលើទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ មនុស្សភាគច្រើនប្រហែលជាប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្ញើសារលំនាំដើមដែលភ្ជាប់មកជាមួយទូរសព្ទរបស់ពួកគេ មិនថា iMessage សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Apple ឬ Messages សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Android នោះទេ។ …

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Fedora 37 Linux

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Fedora 37 Linux

កម្មវិធីផ្ញើសារឆ្លងវេទិកាកំពុងក្លាយជាការពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើង ដោយសារវាផ្តល់នូវមធ្យោបាយងាយស្រួលក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារមិនថាពួកគេនៅទីណាក៏ដោយ។ Telegram គឺ​ជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​ផ្តល់​ជូន​ពិសេស​មួយ​ចំនួន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Linux Mint 21 LTS

Telegram គឺជាកម្មវិធីផ្ញើសារឆ្លងវេទិកាឥតគិតថ្លៃ ជាមួយនឹងការអ៊ិនគ្រីបពីចុងដល់ចប់។ វាល្បីល្បាញសម្រាប់ការផ្តល់ការហៅជាវីដេអូ និងមុខងារដែលបាត់ផ្សេងទៀតពី Facebook ឬ Twitter ដែលជាការទាក់ទាញដ៏សំខាន់មួយរបស់វា! កម្មវិធីក៏មិនមាន…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើង Jami នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង Jami នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

Jami គឺជាដំណោះស្រាយទំនាក់ទំនងពីមិត្តភ័ក្តិដ៏មានឥទ្ធិពល និងសុវត្ថិភាព ដែលផ្តល់នូវសមត្ថភាពជាសំឡេង វីដេអូ និងជជែក។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Savoir-faire Linux ដែលជាក្រុមហ៊ុនកាណាដាដែលមានឯកទេសខាងកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ។ បុព្វបុរសរបស់ Jami គឺ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើងកម្មវិធីរុករក LibreWolf នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើងកម្មវិធីរុករក LibreWolf នៅលើ Linux Mint 21 LTS

Firefox គឺជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដែលស្គាល់សម្រាប់មុខងារល្បឿន សុវត្ថិភាព និងឯកជនភាពរបស់វា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានដោយកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត។ LibreWolf គឺជា…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Brave Browser នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង Brave Browser នៅលើ Linux Mint 21 LTS

Brave គឺជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃដែលបង្កើតឡើងដោយ Brave Software, Inc. ដែលសន្យាថាល្បឿនរុករកអ៊ីនធឺណិតលឿនជាងមុន និងការការពារឯកជនភាពប្រសើរជាងកម្មវិធីរុករកនាំមុខផ្សេងទៀត។ ផ្អែកលើកម្មវិធីរុករកបណ្ដាញ Chromium Brave រួមបញ្ចូលមុខងារ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Rocky Linux 9

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Rocky Linux 9

Tor ដែលហៅផងដែរថា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទំនាក់ទំនងអនាមិក ដោយប្រើសេវាកម្មអនឡាញ ដូចជាការរុករកគេហទំព័រជាដើម។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរណ៍បណ្តាញតាមរយៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដែលអាចចូលដំណើរការបាន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Brave Browser នៅលើ Rocky Linux 9

របៀបដំឡើង Brave Browser នៅលើ Rocky Linux 9

Brave គឺជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Brave Software, Inc. ដោយផ្អែកលើកម្មវិធីរុករកបណ្តាញ Chromium ។ Brave គឺជាកម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតដែលផ្តោតលើឯកជនភាព ដែលកំណត់ខ្លួនវាខុសពីកម្មវិធីរុករកផ្សេងទៀត ដោយរារាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដោយស្វ័យប្រវត្តិ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Brave Browser នៅលើ Linux Mint 20 LTS

របៀបដំឡើង Brave Browser នៅលើ Linux Mint 20 LTS

Brave គឺជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Brave Software, Inc. ដោយផ្អែកលើកម្មវិធីរុករកបណ្តាញ Chromium ។ Brave គឺជាកម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតដែលផ្តោតលើឯកជនភាព ដែលកំណត់ខ្លួនវាខុសពីកម្មវិធីរុករកផ្សេងទៀត ដោយរារាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដោយស្វ័យប្រវត្តិ…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Linux Mint 20

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Linux Mint 20

Tor ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយអនាមិក នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញ ដូចជាការរុករកគេហទំព័រជាដើម។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដែលអាចចូលដំណើរការបាន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើងកម្មវិធីរុករក LibreWolf នៅលើ Linux Mint 20

របៀបដំឡើង LibreWolf Linux Mint 20

LibreWolf គឺជា fork របស់ Firefox ដែលផ្តោតលើភាពឯកជន និងសុវត្ថិភាពដោយការលុបបំបាត់ telemetry ដែលអាចឈ្លានពានដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក រួមជាមួយនឹងការបង្កើនការការពារប្រឆាំងនឹងបច្ចេកទេសតាមដាន និងស្នាមម្រាមដៃ និងសុវត្ថិភាពមួយចំនួន…

អាន​បន្ថែម