របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Debian 11 Bullseye

របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Debian 11 Bullseye

KeePassXC គឺជាកម្មវិធីដែលអាចប្រើបានដោយនរណាម្នាក់ដែលចង់បានកម្រិតខ្ពស់នៃសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទិន្នន័យរបស់ពួកគេ។ មុខងារឆ្លងវេទិកាអាចត្រូវបានប្រើនៅលើកុំព្យូទ័រណាមួយ ហើយចំណុចប្រទាក់ពន្លឺធ្វើឱ្យវា…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Signal Messenger នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង Signal Messenger នៅលើ Linux Mint 21 LTS

មានកម្មវិធីផ្ញើសារជាច្រើននៅលើទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ មនុស្សភាគច្រើនប្រហែលជាប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្ញើសារលំនាំដើមដែលភ្ជាប់មកជាមួយទូរសព្ទរបស់ពួកគេ មិនថា iMessage សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Apple ឬ Messages សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Android នោះទេ។ …

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Fedora 37 Linux

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Fedora 37 Linux

កម្មវិធីផ្ញើសារឆ្លងវេទិកាកំពុងក្លាយជាការពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើង ដោយសារវាផ្តល់នូវមធ្យោបាយងាយស្រួលក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារមិនថាពួកគេនៅទីណាក៏ដោយ។ Telegram គឺ​ជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​ផ្តល់​ជូន​ពិសេស​មួយ​ចំនួន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង VeraCrypt នៅលើ Debian 11 Bullseye

របៀបដំឡើង VeraCrypt នៅលើ Debian 11 Bullseye

VeraCrypt គឺជាកម្មវិធីអ៊ិនគ្រីបឌីសប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ Windows, macOS និង Linux ។ វា​អាច​អ៊ិនគ្រីប​ភាគថាស​ទាំងមូល ឬ​ឧបករណ៍​ផ្ទុក ហើយ​ក៏​មាន​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ថាសរឹង​និម្មិត​ដែល​បាន​អ៊ិនគ្រីប​ផងដែរ។ VeraCrypt គឺជាកម្មវិធីដ៏ល្អមួយ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង VeraCrypt នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង VeraCrypt នៅលើ Linux Mint 21 LTS

VeraCrypt គឺជាឧបករណ៍អ៊ិនគ្រីបទិន្នន័យ កូដចំហ និងឥតគិតថ្លៃ ដែលអាចប្រើសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការធំៗទាំងអស់។ វាគឺជាជម្រើសមួយសម្រាប់ TrueCrypt ដែលជាឧបករណ៍បំលែងកូដដ៏ពេញនិយមដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ក្នុងឆ្នាំ 2014។ VeraCrypt មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ និង…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Linux Mint 21 LTS

Telegram គឺជាកម្មវិធីផ្ញើសារឆ្លងវេទិកាឥតគិតថ្លៃ ជាមួយនឹងការអ៊ិនគ្រីបពីចុងដល់ចប់។ វាល្បីល្បាញសម្រាប់ការផ្តល់ការហៅជាវីដេអូ និងមុខងារដែលបាត់ផ្សេងទៀតពី Facebook ឬ Twitter ដែលជាការទាក់ទាញដ៏សំខាន់មួយរបស់វា! កម្មវិធីក៏មិនមាន…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើង Jami នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង Jami នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

Jami គឺជាដំណោះស្រាយទំនាក់ទំនងពីមិត្តភ័ក្តិដ៏មានឥទ្ធិពល និងសុវត្ថិភាព ដែលផ្តល់នូវសមត្ថភាពជាសំឡេង វីដេអូ និងជជែក។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Savoir-faire Linux ដែលជាក្រុមហ៊ុនកាណាដាដែលមានឯកទេសខាងកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ។ បុព្វបុរសរបស់ Jami គឺ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង VeraCrypt នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង VeraCrypt នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish Linux

VeraCrypt គឺជាឧបករណ៍អ៊ិនគ្រីបទិន្នន័យ កូដចំហ និងឥតគិតថ្លៃ ដែលអាចប្រើសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការធំៗទាំងអស់។ វាគឺជាជម្រើសមួយសម្រាប់ TrueCrypt ដែលជាឧបករណ៍បំលែងកូដដ៏ពេញនិយមដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ក្នុងឆ្នាំ 2014។ VeraCrypt មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ និង…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Signal Messenger នៅលើ Debian 11 Bullseye

របៀបដំឡើង Signal Messenger នៅលើ Debian 11 Bullseye

Signal Messenger គឺជាកម្មវិធីផ្ញើសារកូដចំហ និងឥតគិតថ្លៃដែលមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ហើយមានជំនាញក្នុងការអ៊ិនគ្រីបពីចុងដល់ចប់។ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ប៉ុន្តែពិបាកដោយសារតែការដាក់កំហិត...

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Signal Messenger នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង Signal Messenger នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

Signal Messenger គឺជាកម្មវិធីផ្ញើសារកូដចំហ និងឥតគិតថ្លៃដែលមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ហើយមានជំនាញក្នុងការអ៊ិនគ្រីបពីចុងដល់ចប់។ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ប៉ុន្តែពិបាកដោយសារតែការដាក់កំហិត...

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Fedora 36 Linux

KeePassXC គឺជាកម្មវិធីដែលអាចប្រើបានដោយនរណាម្នាក់ដែលចង់មានកម្រិតខ្ពស់នៃសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទិន្នន័យរបស់ពួកគេ។ មុខងារឆ្លងវេទិកាអាចប្រើបាននៅលើកុំព្យូទ័រណាមួយ ហើយចំណុចប្រទាក់ពន្លឺ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

Telegram គឺជាកម្មវិធីផ្ញើសារឆ្លងវេទិកាឥតគិតថ្លៃ ជាមួយនឹងការអ៊ិនគ្រីបពីចុងដល់ចប់។ វាល្បីល្បាញសម្រាប់ការផ្តល់ការហៅជាវីដេអូ និងមុខងារដែលបាត់ផ្សេងទៀតពី Facebook ឬ Twitter ដែលជាការទាក់ទាញដ៏សំខាន់មួយរបស់វា! កម្មវិធីក៏មិនមាន…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

KeePassXC គឺជាកម្មវិធីដែលអាចប្រើបានដោយនរណាម្នាក់ដែលចង់មានកម្រិតខ្ពស់នៃសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទិន្នន័យរបស់ពួកគេ។ មុខងារឆ្លងវេទិកាអាចប្រើបាននៅលើកុំព្យូទ័រណាមួយ ហើយចំណុចប្រទាក់ពន្លឺ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Fedora 36 Linux

Telegram គឺជាកម្មវិធីផ្ញើសារឆ្លងវេទិកាឥតគិតថ្លៃ ជាមួយនឹងការអ៊ិនគ្រីបពីចុងដល់ចប់។ វាល្បីល្បាញសម្រាប់ការផ្តល់ការហៅជាវីដេអូ និងមុខងារដែលបាត់ផ្សេងទៀតពី Facebook ឬ Twitter ដែលជាការទាក់ទាញដ៏សំខាន់មួយរបស់វា! កម្មវិធីក៏មិនមាន…

អាន​បន្ថែម