របៀបប្រើ Rsync នៅលើលីនុច៖ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងកំពូល

ឧទាហរណ៍ rsync linuxcapable.com

Rsync គឺជាឧបករណ៍ដែលមានមូលដ្ឋានលើលីនុច ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើសមកាលកម្មឯកសាររវាងម៉ាស៊ីនមេពីចម្ងាយ និងមូលដ្ឋាន។ Rsync មានជម្រើសជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នកកំណត់ការតភ្ជាប់ដែលអ្នកបង្កើត។ ពីការសម្រេចចិត្តប្រភេទ…

អាន​បន្ថែម