គោលការណ៍ឃុកឃី


ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ​ចុងក្រោយ ខែកុម្ភៈ 17, 2022គោលការណ៍ខុកឃីនេះពន្យល់ពីរបៀប លីនុចមានសមត្ថភាព ("ក្រុមហ៊ុន","we","us“ និង“របស់យើង“ ប្រើខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាដើម្បីស្គាល់អ្នកពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង https://www.linuxcapable.com, ("វេបសាយ“) ។ វាពន្យល់ថាបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះជាអ្វីហើយហេតុអ្វីយើងប្រើវាក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់របស់យើង។

ក្នុងករណីខ្លះយើងអាចប្រើខូឃីស៍ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬដែលក្លាយជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនប្រសិនបើយើងបញ្ចូលវាជាមួយព័ត៌មានផ្សេងទៀត។

តើអ្វីជាខូឃីស៍?

ខូឃីស៍គឺជាឯកសារទិន្នន័យតូចៗដែលត្រូវបានដាក់នៅលើកុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ ឃុកឃីត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយម្ចាស់គេហទំព័រដើម្បីធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់ពួកគេដំណើរការឬធ្វើការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាផ្តល់ព័ត៌មានរាយការណ៍។

ឃុកឃីកំណត់ដោយម្ចាស់គេហទំព័រ (ក្នុងករណីនេះ លីនុចមានសមត្ថភាព) ត្រូវបានគេហៅថា“ ខូគីភាគីទី ១” ។ ឃុកឃីដែលកំណត់ដោយភាគីក្រៅពីម្ចាស់គេហទំព័រត្រូវបានគេហៅថា“ ឃុកឃីភាគីទីបី” ។ ខុកឃីភាគីទីបីអាចឱ្យមុខងារឬមុខងាររបស់ភាគីទីបីត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័រ (ឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមាតិកាអន្តរកម្មនិងការវិភាគ) ។ ភាគីដែលកំណត់ខុកឃីភាគីទីបីទាំងនេះអាចស្គាល់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងពេលវាចូលមើលគេហទំព័រហើយនៅពេលវាចូលមើលគេហទំព័រផ្សេងទៀត។

ហេតុអ្វីយើងប្រើខូឃីស៍?

យើងប្រើមុន និងទីបី ខូគីពិធីជប់លៀងសម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួន។ ខុកឃីមួយចំនួនត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ហេតុផលបច្ចេកទេសដើម្បីឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងដំណើរការហើយយើងសំដៅទៅលើខូឃីស៍ទាំងនេះដែលចាំបាច់ឬចាំបាច់បំផុត។ ខុកឃីផ្សេងទៀតអាចឱ្យយើងតាមដាននិងកំណត់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍លើលក្ខណៈសម្បត្តិតាមអ៊ីនធឺណិត។ ភាគីទីបីបម្រើខុកឃីតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការវិភាគនិងគោលបំណងផ្សេងទៀត។ នេះត្រូវបានពិពណ៌នាលម្អិតបន្ថែមទៀតនៅខាងក្រោម។

ប្រភេទជាក់លាក់នៃទីមួយ និងទីបី ខូឃីស៍បម្រើតាមគេហទំព័ររបស់យើងនិងគោលបំណងដែលពួកគេអនុវត្តត្រូវបានពិពណ៌នាដូចខាងក្រោម (សូមកត់សម្គាល់ថាខូឃីជាក់លាក់ដែលបានបម្រើអាចខុសគ្នាអាស្រ័យលើលក្ខណៈសម្បត្តិតាមអ៊ីនធឺណិតជាក់លាក់ដែលអ្នកបានចូលមើល)

តើខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងខូឃីស៍យ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកមានសិទ្ធិសំរេចថាត្រូវទទួលឬបដិសេធខូឃីស៍។ អ្នកអាចប្រើសិទ្ធិខូឃីរបស់អ្នកដោយកំណត់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងខូឃីស៍យល់ព្រម។ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការព្រមព្រៀងខូឃីស៍អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជ្រើសរើសប្រភេទខុកឃីណាមួយដែលអ្នកទទួលយកឬបដិសេធ។ ខុកឃីសំខាន់ៗមិនអាចត្រូវបានគេបដិសេធព្រោះវាចាំបាច់យ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្ម។

អ្នកគ្រប់គ្រងការព្រមព្រៀងខូឃីស៍អាចរកបាននៅក្នុងបដាជូនដំណឹងនិងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកសំរេចចិត្តបដិសេធខូឃីអ្នកនៅតែអាចប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងទោះបីការចូលប្រើមុខងារនិងផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័ររបស់យើងអាចត្រូវបានហាមឃាត់។ អ្នកក៏អាចកំនត់រឺកែសំរួលការគ្រប់គ្រងវែបសាយត៍របស់អ្នកអោយទទួលរឺបដិសេធខូឃីស៍។ ក្នុងនាមជាមធ្យោបាយដែលអ្នកអាចបដិសេធខូឃីស៍តាមរយៈការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរុករកគេហទំព័ររបស់អ្នកខុសគ្នាពីកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺរណែតទៅ browser អ្នកគួរតែចូលទៅកាន់មឺនុយជំនួយរបស់កម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

លើសពីនេះបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគច្រើនផ្តល់ជូនអ្នកនូវវិធីមួយដើម្បីបដិសេធការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានកំណត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមសូមទស្សនា http://www.aboutads.info/choices/ or http://www.youronlinechoices.com.

ប្រភេទជាក់លាក់នៃខូគីភាគីទីបីនិងទីបីបម្រើតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងនិងគោលបំណងដែលពួកគេអនុវត្តត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងតារាងខាងក្រោម (សូមកត់សម្គាល់ថាជាក់លាក់) ខូឃីស៍បម្រើអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើលក្ខណៈសម្បត្តិតាមអ៊ីនធឺណិតជាក់លាក់ដែលអ្នកបានចូលមើល)៖

ខូគីគេហទំព័រសំខាន់ ៗ ៖

ខូឃីស៍ទាំងនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មដែលមានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងនិងប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដូចជាការចូលទៅកាន់តំបន់មានសុវត្ថិភាព។

ឈ្មោះ:ទិន្នន័យ
គោលបំណង:ប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះលេខសម្គាល់តែមួយគត់ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើត្រឡប់មកវិញ។ លេខសម្គាល់ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅ។ ផុតកំណត់ក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំ។
អ្នកផ្តល់:.mookie1.com
សេវាកម្ម:ក្រុមច្នៃប្រឌិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ២៤ ថ្ងៃ

ឈ្មោះ:sid
គោលបំណង:ប្រើដោយ Google ដើម្បីចុះហត្ថលេខាឌីជីថល និងអ៊ិនគ្រីបកំណត់ត្រានៃលេខសម្គាល់គណនី Google របស់អ្នកប្រើ និងពេលវេលាចូលថ្មីៗបំផុត។ ខូគីសម័យនេះផុតកំណត់នៅពេលដែលអ្នកប្រើចេញពីកម្មវិធីរុករក។
អ្នកផ្តល់:.bidbrain.app
សេវាកម្ម:ក្រុមហ៊ុន google មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖ម៉ោង 2

ឈ្មោះ:__tlbcpv
គោលបំណង:ប្រើដើម្បីកត់ត្រាទស្សនៈអ្នកទស្សនាប្លែកៗនៃបដាយល់ព្រម។
អ្នកផ្តល់:.termly.io
សេវាកម្ម:តាមកាលកំណត់ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖ឆ្នាំ 1

ខូឃីស៍ដំណើរការនិងមុខងារ៖

ខុកឃីទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើនមុខងារនិងមុខងាររបស់គេហទំព័ររបស់យើងប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ចំពោះការប្រើប្រាស់របស់វាឡើយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដោយគ្មានខូឃីទាំងនេះមុខងារជាក់លាក់ (ដូចជាវីដេអូ) អាចនឹងមិនមានទេ។

ឈ្មោះ:អ៊ីដ
គោលបំណង:ខូគីសម័យនៃខូគី eud
អ្នកផ្តល់:.rfihub.com
សេវាកម្ម:រ៉ុកកែតឥន្ធនៈ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:AWSALBCORS
គោលបំណង:សម្រាប់ការគាំទ្រភាពស្អិតជាប់ជាមួយករណីប្រើ CORS បន្ទាប់ពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Chromium យើងកំពុងបង្កើតខូឃីស៍ស្អិតបន្ថែមសម្រាប់នីមួយៗនៃលក្ខណៈពិសេសស្អិតជាប់តាមរយៈពេលដែលមានឈ្មោះថា AWSALBCORS (ALB) ។
អ្នកផ្តល់:fksnk.com
សេវាកម្ម:Amazon Web Services មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖7ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:ច័ន្ទ
គោលបំណង:ប្រើដោយ Ludicum ដើម្បីស្វែងរកចរាចរ bot និងរារាំងពួកគេពីការបំពានគេហទំព័រ។
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:លូឌីគុម មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:ssi ។
គោលបំណង:ចុះឈ្មោះលេខសម្គាល់តែមួយគត់ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើដែលត្រលប់មកវិញ។ លេខសម្គាល់ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅ។ ផុតកំណត់បន្ទាប់ពី 1 ឆ្នាំ។
អ្នកផ្តល់:.sitescout.com
សេវាកម្ម:គេហទំព័រ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:ភីកសែល
គោលបំណង:ជួយម្ចាស់គេហទំព័រតាមដានពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើអន្តរកម្មជាមួយការពិនិត្យផលិតផល។ ខូគីបន្តដែលផុតកំណត់ក្នុងរយៈពេល 13 ខែ
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:ការពិនិត្យ Yotpo មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:យូ
គោលបំណង:ខូគីនេះមានលេខសម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់ដៃគូ និងពេលវេលាផ្គូផ្គងខូគីដែលជោគជ័យចុងក្រោយជាមួយដៃគូ។ ខូគីជាប់លាប់ដែលស្នាក់នៅរយៈពេល 13 ខែ
អ្នកផ្តល់:.rfihub.com
សេវាកម្ម:រ៉ុកកែតឥន្ធនៈ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ២៤ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:AWSALB
គោលបំណង:ខុកឃីទាំងនេះអាចឱ្យយើងបែងចែកចរាចរម៉ាស៊ីនមេដើម្បីធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់រលូន។ អ្វីដែលគេហៅថាសមតុល្យផ្ទុកត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ថាតើម៉ាស៊ីនមេមួយណាបច្ចុប្បន្នមានភាពល្អបំផុត។ ព័ត៌មានដែលបានបង្កើតមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជាបុគ្គលបានទេ។
អ្នកផ្តល់:fksnk.com
សេវាកម្ម:Amazon Web Services មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖7ថ្ងៃ

ខុកឃីវិភាគនិងប្តូរតាមបំណង៖

ខូឃីស៍ទាំងនេះប្រមូលព័ត៌មានដែលត្រូវបានប្រើទាំងក្នុងទម្រង់រួមដើម្បីជួយឱ្យយើងយល់ពីរបៀបដែលគេហទំព័ររបស់យើងកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ឬយុទ្ធនាការទីផ្សាររបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពឬដើម្បីជួយយើងកំណត់គេហទំព័រសម្រាប់អ្នក។

ឈ្មោះ:_ga_ #
គោលបំណង:ត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗតាមមធ្យោបាយនៃការកំណត់លេខដែលបានបង្កើតដោយចៃដន្យជាអត្តសញ្ញាណអតិថិជនដែលអនុញ្ញាតឱ្យគណនាការចូលមើលនិងវគ្គ
អ្នកផ្តល់:.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:Google វិភាគ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ១១ ខែ ២៩ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:sd
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:i
គោលបំណង:ត្រូវបានប្រើដោយ Yandex Metrica សម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ ខូឃីស៍នេះមានរយៈពេលអតិបរមា ១ ឆ្នាំ។
អ្នកផ្តល់:.openx.net
សេវាកម្ម:Yandex Metrica មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:d
គោលបំណង:ប្រមូលទិន្នន័យអនាមិកលើការចូលមើលគេហទំព័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដូចជាចំនួននៃការចូលមើល ពេលវេលាជាមធ្យមដែលបានចំណាយនៅលើគេហទំព័រ និងទំព័រណាដែលត្រូវបានផ្ទុកក្នុងគោលបំណងបង្កើតរបាយការណ៍សម្រាប់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពមាតិកាគេហទំព័រ។ ផុតកំណត់ក្នុងរយៈពេល 3 ខែ
អ្នកផ្តល់:.quantserve.com
សេវាកម្ម:សេវាកម្មវាស់ស្ទង់ Quantcast មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖2 ខែ 29 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:_
គោលបំណង:រក្សាទុកការបញ្ចូលលេខសម្គាល់តែមួយគត់ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតទិន្នន័យស្ថិតិស្តីពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដោយអ្នកទស្សនា។ វាជាប្រភេទឃុកឃី HTTP ហើយផុតកំណត់បន្ទាប់ពីវេនរុករក។
អ្នកផ្តល់:.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:google បានវិភាគ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖ថ្ងៃ 1
ឈ្មោះ:int
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:ab
គោលបំណង:ប្រើប្រាស់ដោយ Neustar ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យលើការចូលមើលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់គេហទំព័រ ដូចជាទំព័រណាដែលត្រូវចូលប្រើ។ ទិន្នន័យដែលបានចុះឈ្មោះត្រូវបានប្រើដើម្បីចាត់ថ្នាក់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងទម្រង់ប្រជាសាស្រ្តនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការលក់បន្តសម្រាប់ទីផ្សារគោលដៅ។
អ្នកផ្តល់:.agkn.com
សេវាកម្ម:Neustar មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:_gat #
គោលបំណង:បើកដំណើរការ Google Analytics គ្រប់គ្រងអត្រានៃការស្នើសុំ។ វាជាប្រភេទខូគី HTTP ដែលមានរយៈពេលមួយវគ្គ។
អ្នកផ្តល់:.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:google បានវិភាគ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖1 នាទី
ឈ្មោះ:ទិដ្ឋភាព
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:i.match
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:mxpim
គោលបំណង:ប្រមូលទិន្នន័យដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅ Valasis សម្រាប់ការវិភាគ និងកែលម្អការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ខូគីជាប់លាប់ដែលត្រូវបានរក្សាទុករយៈពេល 730 ថ្ងៃ។
អ្នកផ្តល់:.mxptint.net
សេវាកម្ម:Valasis ឌីជីថល មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ១១ ខែ ២៩ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:p2
គោលបំណង:កំណត់ដោយ Scorecardresearch នៅលើគេហទំព័រ ដើម្បីជួយគេហទំព័ររាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចូលមើល និងឃើញទំព័រ ឬផ្នែកផ្សេងៗនៃទំព័រមួយ។
អ្នកផ្តល់:.owneriq.net
សេវាកម្ម:តារាងពិន្ទុស្រាវជ្រាវ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖10ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:7953 /
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:mc
គោលបំណង:ត្រូវបានប្រើដោយ quantserve ដើម្បីកត់ត្រាលេខពិសេសដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មវិធីរុករកនិងប្រវត្តិអន្តរកម្មរបស់អ្នក។ វាផុតកំណត់ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ
អ្នកផ្តល់:.quantserve.com
សេវាកម្ម:សេវាកម្មវាស់ស្ទង់ Quantcast មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ១ ខែ
ឈ្មោះ:ត្រា
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:# ពណ៌
គោលបំណង:ផ្ញើទិន្នន័យដូចជាឥរិយាបថនិងឧបករណ៍របស់អ្នកទស្សនាទៅ Google Analytics ។ វាអាចតាមដានភ្ញៀវទេសចរតាមរយៈបណ្តាញទីផ្សារនិងឧបករណ៍នានា។ វាជាឃុកឃីប្រភេទភីកសែលកម្មវិធីតាមដានដែលសកម្មភាពរបស់វាមានអាយុកាលរុករក។
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:google បានវិភាគ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:_ga
គោលបំណង:វាកត់ត្រាលេខសម្គាល់ជាក់លាក់មួយដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតទិន្នន័យអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ វាជាខូគី HTTP ដែលផុតកំណត់បន្ទាប់ពី ២ ឆ្នាំ។
អ្នកផ្តល់:.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:google បានវិភាគ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ១១ ខែ ២៩ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:dot.gif
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:ស៊ី
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:yv
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:img
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:ហ្គូហ្គល
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:pixel.gif
គោលបំណង:ខូគីសម័យប្រើដើម្បីវាស់ស្ទង់ពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើអន្តរកម្មជាមួយនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលដាក់នៅលើគេហទំព័រដោយ Upsales CRM ។
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:លក់ដាច់ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:2387 /
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:gen_204
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ

ខុកឃីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖

ខូឃីស៍ទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើឱ្យសារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នក។ ពួកគេអនុវត្តមុខងារដូចជាការពារការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចគ្នាពីការលេចចេញជាថ្មីដោយធានាថាពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបង្ហាញត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយក្នុងករណីខ្លះជ្រើសរើសការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។

ឈ្មោះ:ទិដ្ឋភាពសកម្ម
គោលបំណង:ប្រើដោយ Google ជាដំណោះស្រាយវាស់វែងដែលរកឃើញចំណាប់អារម្មណ៍លើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលអាចមើលបាន ដោយរកឃើញភាពអាចមើលបានតាមរយៈកូដដែលចាប់យកពេលវេលាកើនឡើងដែលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានមើល។
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:កម្មវិធីគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:dyn_u
គោលបំណង:ប្រើសម្រាប់ការវិភាគអន្តរកម្មអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគោលដៅ។ ខូគីជាប់លាប់ដែលស្នាក់នៅរយៈពេល 1 ឆ្នាំ។
អ្នកផ្តល់:.dyntrk.com
សេវាកម្ម:ថាមវន្ត មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:ធ្វើសមកាលកម្ម
គោលបំណង:ខូគីសម័យប្រើដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រដោយផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:ការរួបរួមគ្នា មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:syncdata_#
គោលបំណង:ប្រើដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងចលនារបស់គាត់ ដូចជាពេលវេលាសម្រាប់ការចូលមើល ទំព័រដែលបានផ្ទុកថ្មីៗបំផុត និងអាសយដ្ឋាន IP ។ ផុតកំណត់បន្ទាប់ពី 9 ថ្ងៃ។
អ្នកផ្តល់:.mookie1.com
សេវាកម្ម:ក្រុមច្នៃប្រឌិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖10ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:__ ជីដូន
គោលបំណង:កំណត់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម Google នៅលើគេហទំព័រដើម្បីជួយវាស់វែងពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើអន្តរកម្មជាមួយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើដែននោះនិងរារាំងការផ្សព្វផ្សាយដូចគ្នាពីការបង្ហាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនដង។
អ្នកផ្តល់:.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:អ្នកគ្រប់គ្រង Google AD មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ២៤ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:tuuid_lu
គោលបំណង:មានលេខសម្គាល់អ្នកទស្សនាតែមួយគត់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ Bidswitch.com តាមដានអ្នកទស្សនាតាមគេហទំព័រជាច្រើន។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យ Bidswitch បង្កើនប្រសិទ្ធភាពភាពពាក់ព័ន្ធនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងធានាថាអ្នកទស្សនាមិនឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចគ្នាច្រើនដងទេ។
អ្នកផ្តល់:.bidswitch.net
សេវាកម្ម:bidswitch.net  
ប្រទេស:ចក្រភពអង់គ្លេស
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:ធូអ៊ីដ
គោលបំណង:តម្លៃពិសេសដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗ។
អ្នកផ្តល់:.bidswitch.net
សេវាកម្ម:Platform161 មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:ចក្រភពអង់គ្លេស
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:tt_viewer
គោលបំណង:Teads ប្រើខូគី “tt_viewer” ដើម្បីជួយកំណត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវីដេអូដែលអ្នកឃើញនៅលើគេហទំព័រដៃគូរបស់យើង។
អ្នកផ្តល់:.teads.tv
សេវាកម្ម:Teads មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:អៀ​រ​ឡង់
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 29 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:mt_mop
គោលបំណង:MediaMath ប្រើខូគីនេះដើម្បីធ្វើសមកាលកម្មលេខសម្គាល់អ្នកទស្សនាជាមួយនឹងចំនួនកំណត់នៃការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចទុកចិត្តបាន និងដៃគូទិន្នន័យ
អ្នកផ្តល់:.mathtag.com
សេវាកម្ម:មេឌាម៉ាត មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:ប្រទេស​ស្វីស
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖30ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:tuuid_lu
គោលបំណង:មានលេខសម្គាល់អ្នកទស្សនាតែមួយគត់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ Bidswitch.com តាមដានអ្នកទស្សនាតាមគេហទំព័រជាច្រើន។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យ Bidswitch បង្កើនប្រសិទ្ធភាពភាពពាក់ព័ន្ធនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងធានាថាអ្នកទស្សនាមិនឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចគ្នាច្រើនដងទេ។
អ្នកផ្តល់:.creative-serving.com
សេវាកម្ម:bidswitch.net  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ២៤ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:TestIfCookieP
គោលបំណង:ប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី និងបង្កើតលេខសម្គាល់តែមួយគត់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នីមួយៗ។ ផុតកំណត់បន្ទាប់ពី 13 ខែ។
អ្នកផ្តល់:.smartadserver.com
សេវាកម្ម:Smart AdServer មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ២៤ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:TDCPM
គោលបំណង:កំណត់ដោយសេវាកម្ម CloudFlare ដើម្បីចុះឈ្មោះ ID តែមួយគត់ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើដែលត្រលប់មកវិញ។ លេខសម្គាល់ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅ។ ផុតកំណត់បន្ទាប់ពី 1 ឆ្នាំ។
អ្នកផ្តល់:.adsrvr.org
សេវាកម្ម:តុពាណិជ្ជកម្ម មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:c
គោលបំណង:គ្រប់គ្រងការធ្វើសមកាលកម្មនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ និងការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់រវាងសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ។
អ្នកផ្តល់:.pswec.com
សេវាកម្ម:ការដេញថ្លៃ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ១១ ខែ ២៩ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:ធូអ៊ីដ
គោលបំណង:តម្លៃពិសេសដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗ។
អ្នកផ្តល់:.pswec.com
សេវាកម្ម:Platform161 មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ១១ ខែ ២៩ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:IMRID
គោលបំណង:ប្រើដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីអាកប្បកិរិយា ដូចជាការរុករកអ្នកប្រើប្រាស់នៃគេហទំព័រ ដើម្បីបង្កើតទម្រង់អនឡាញ ដែលអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការកំណត់គោលដៅនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។
អ្នកផ្តល់:.imrworldwide.com
សេវាកម្ម:ចុចពីរដង មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ២៤ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:លីដ
គោលបំណង:ការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់អនាមិកតែមួយគត់ដែលកំណត់សម្រាប់អ្នកចូលមើលគេហទំព័រ ដើម្បីតាមដានការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេនៅលើគេហទំព័រសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅប្រសើរជាងមុន។ ខូគីជាប់លាប់ដែលរក្សាទុករយៈពេល 730 ថ្ងៃ។
អ្នកផ្តល់:.liadm.com
សេវាកម្ម:អាយវីនថេន មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ១១ ខែ ២៩ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:sa-user-id
គោលបំណង:ប្រើដោយ Stackadapt ដើម្បីរក្សាទុកលេខសម្គាល់អ្នកទស្សនាតែមួយគត់ ដើម្បីតាមដានពីរបៀបដែលពួកគេប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ។ ខូគីជាប់លាប់ដែលត្រូវបានរក្សាទុករយៈពេល 5 ឆ្នាំ។
អ្នកផ្តល់:sync.srv.stackadapt.com
សេវាកម្ម:Stackadapt មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:c
គោលបំណង:គ្រប់គ្រងការធ្វើសមកាលកម្មនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ និងការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់រវាងសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ។
អ្នកផ្តល់:.sportradarserving.com
សេវាកម្ម:ការដេញថ្លៃ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:_លី_ស
គោលបំណង:ប្រើដោយ Liveintent សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើគោលដៅដោយប្រមូលព័ត៌មានអ្នកទស្សនាតែមួយគត់
អ្នកផ្តល់:i.liadm.com
សេវាកម្ម:រស់រវើក មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖30ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:_kuid_
គោលបំណង:ចុះឈ្មោះលេខសម្គាល់តែមួយគត់ដែលសម្គាល់ឧបករណ៍អ្នកប្រើត្រឡប់មកវិញ។ លេខសម្គាល់ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគោលដៅ។
អ្នកផ្តល់:.krxd.net
សេវាកម្ម:កម្លាំងលក់ឌីអេសភី មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖5 ខែ 27 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:ស៊ី។ ឌី។ អេ
គោលបំណង:ខូគីជាប់លាប់កំណត់ដោយ CasaleMedia សម្រាប់ការតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់អនាមិក និងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានប្រើសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគោលដៅ
អ្នកផ្តល់:.casalemedia.com
សេវាកម្ម:ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Casale មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:ប្រទេស​កាណាដា
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:ស៊ីភីអេស
គោលបំណង:ខូគីជាប់លាប់កំណត់ដោយ CasaleMedia សម្រាប់ការតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់អនាមិក និងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានប្រើសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគោលដៅ
អ្នកផ្តល់:.casalemedia.com
សេវាកម្ម:ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Casale មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:ប្រទេស​កាណាដា
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖2 ខែ 29 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:យូអ៊ីដ ២
គោលបំណង:ខូគីនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ App Nexus ហើយប្រើដើម្បីទិញ លក់ និងចែកចាយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត រួមទាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ ដែលភាគច្រើនតាមរយៈការដេញថ្លៃក្នុងពេលជាក់ស្តែង។
អ្នកផ្តល់:.adnxs.com
សេវាកម្ម:កម្មវិធី Nexus មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖2 ខែ 29 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:tuuid_lu
គោលបំណង:មានលេខសម្គាល់អ្នកទស្សនាតែមួយគត់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ Bidswitch.com តាមដានអ្នកទស្សនាតាមគេហទំព័រជាច្រើន។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យ Bidswitch បង្កើនប្រសិទ្ធភាពភាពពាក់ព័ន្ធនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងធានាថាអ្នកទស្សនាមិនឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចគ្នាច្រើនដងទេ។
អ្នកផ្តល់:.fg8dgt.com
សេវាកម្ម:bidswitch.net  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ១១ ខែ ២៩ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:uid
គោលបំណង:មានលេខសម្គាល់តែមួយគត់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់
អ្នកផ្តល់:.turn.com
សេវាកម្ម:អនុម័ត មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖5 ខែ 27 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:TapAd_DID
គោលបំណង:ប្រើដើម្បីកំណត់ថាតើឧបករណ៍ប្រភេទណា (ស្មាតហ្វូន ថេប្លេត កុំព្យូទ័រ ទូរទស្សន៍។ល។) ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ ផុតកំណត់បន្ទាប់ពី 2 ខែ។
អ្នកផ្តល់:.tapad.com
សេវាកម្ម:តាដាប់ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖1 ខែ 29 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:C
គោលបំណង:គ្រប់គ្រងការធ្វើសមកាលកម្មនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ និងការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់រវាងសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ។
អ្នកផ្តល់:.adform.net
សេវាកម្ម:ការដេញថ្លៃ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖28ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:ទីនេះ
គោលបំណង:ត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់អត្រាបំលែងនៃការផ្សព្វផ្សាយដែលបានបង្ហាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ ផុតកំណត់ក្នុងរយៈពេល 1.5 ឆ្នាំ។
អ្នកផ្តល់:.doubleclick.net
សេវាកម្ម:ចុចពីរដង មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ១១ ខែ ២៩ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:ទស្សនិកជន
គោលបំណង:ប្រើដើម្បីបញ្ជូនការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគោលដៅទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយផ្អែកលើសកម្មភាពរុករក
អ្នកផ្តល់:.spotxchange.com
សេវាកម្ម:ការផ្លាស់ប្តូរ Spotx មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:um
គោលបំណង:ដើម្បីបើកដំណើរការដេញថ្លៃ។
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:កែលម្អឌីជីថល មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:__យូស
គោលបំណង:កំណត់ដោយ Sonobi នៅលើគេហទំព័រដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អបំផុតដល់អ្នកទស្សនានៅលើគេហទំព័របន្ទាប់ពីការដេញថ្លៃដោយជោគជ័យដោយម្ចាស់គេហទំព័រ
អ្នកផ្តល់:.go.sonobi.com
សេវាកម្ម:សូណូប៊ី មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖30ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:យូអ៊ីដ
គោលបំណង:ប្រមូលទិន្នន័យនៅលើការចូលមើលរបស់អ្នកប្រើទៅកាន់គេហទំព័រ ដូចជាទំព័រអ្វីដែលត្រូវបានផ្ទុក។ ទិន្នន័យដែលបានចុះឈ្មោះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅ។
អ្នកផ្តល់:.mathtag.com
សេវាកម្ម:មេឌាម៉ាត មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:ប្រទេស​ស្វីស
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ២៤ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:យូអ៊ីដ
គោលបំណង:ប្រមូលទិន្នន័យនៅលើការចូលមើលរបស់អ្នកប្រើទៅកាន់គេហទំព័រ ដូចជាទំព័រអ្វីដែលត្រូវបានផ្ទុក។ ទិន្នន័យដែលបានចុះឈ្មោះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅ។
អ្នកផ្តល់:ads.avct.cloud
សេវាកម្ម:មេឌាម៉ាត មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:sa-user-id-v2
គោលបំណង:ប្រើដោយ Stackadapt ដើម្បីរក្សាទុកលេខសម្គាល់អ្នកទស្សនាតែមួយគត់ ដើម្បីតាមដានពីរបៀបដែលពួកគេប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ។ ខូគីជាប់លាប់ដែលត្រូវបានរក្សាទុករយៈពេល 5 ឆ្នាំ។
អ្នកផ្តល់:.srv.stackadaapt.com
សេវាកម្ម:Stackadapt មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:c
គោលបំណង:គ្រប់គ្រងការធ្វើសមកាលកម្មនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ និងការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់រវាងសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ។
អ្នកផ្តល់:.bidswitch.net
សេវាកម្ម:ការដេញថ្លៃ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:ចក្រភពអង់គ្លេស
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:ក្រហម
គោលបំណង:ប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់អនាមិក ដូចជាអាសយដ្ឋាន IP ទីតាំងភូមិសាស្រ្ត គេហទំព័រដែលបានចូលមើល និងអ្វីដែលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានចុច ដោយមានគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយផ្អែកលើចលនារបស់អ្នកប្រើនៅលើគេហទំព័រដែលប្រើបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចគ្នា។ ផុតកំណត់ក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំ។
អ្នកផ្តល់:.rfihub.com
សេវាកម្ម:ឥន្ធនៈរ៉ុកកែត មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ២៤ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:ធូអ៊ីដ
គោលបំណង:តម្លៃពិសេសដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗ។
អ្នកផ្តល់:.fg8dgt.com
សេវាកម្ម:Platform161 មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ១១ ខែ ២៩ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:TapAd_3WAY_SYNCS
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.tapad.com
សេវាកម្ម:តាដាប់ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖1 ខែ 29 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:tuuid_lu
គោលបំណង:មានលេខសម្គាល់អ្នកទស្សនាតែមួយគត់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ Bidswitch.com តាមដានអ្នកទស្សនាតាមគេហទំព័រជាច្រើន។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យ Bidswitch បង្កើនប្រសិទ្ធភាពភាពពាក់ព័ន្ធនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងធានាថាអ្នកទស្សនាមិនឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចគ្នាច្រើនដងទេ។
អ្នកផ្តល់:.pswec.com
សេវាកម្ម:bidswitch.net  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ១១ ខែ ២៩ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:ធូអ៊ីដ
គោលបំណង:តម្លៃពិសេសដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗ។
អ្នកផ្តល់:.creative-serving.com
សេវាកម្ម:Platform161 មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ២៤ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:ស៊ីស៊ីស៊ី
គោលបំណង:បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយផ្អែកលើចលនារបស់អ្នកប្រើរួមបញ្ចូលគ្នា និងការដេញថ្លៃរបស់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗសម្រាប់បង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ វាក៏ជាខូគី HTTP ដែលផុតកំណត់ក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំ។
អ្នកផ្តល់:.smartadserver.com
សេវាកម្ម:Smart AdServer មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ២៤ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:uid
គោលបំណង:មានលេខសម្គាល់តែមួយគត់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់
អ្នកផ្តល់:.adform.net
សេវាកម្ម:អនុម័ត មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖1 ខែ 29 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:a
គោលបំណង:ចុះឈ្មោះលេខសម្គាល់តែមួយគត់ដែលសម្គាល់ឧបករណ៍អ្នកប្រើត្រឡប់មកវិញ។ លេខសម្គាល់ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគោលដៅ។
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:សូលុយស្យុងឌីជីថល Cox (បញ្ជាក់ពីការពិត) មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:ruds
គោលបំណង:ខូគីសម័យដែលប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់អនាមិក ដូចជាអាសយដ្ឋាន IP ទីតាំងភូមិសាស្រ្ត គេហទំព័រដែលបានចូលមើល និងអ្វីដែលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានចុច ក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយផ្អែកលើចលនារបស់អ្នកប្រើនៅលើគេហទំព័រដែលប្រើបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចគ្នា។
អ្នកផ្តល់:.rfihub.com
សេវាកម្ម:ឥន្ធនៈរ៉ុកកែត មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:dpixel
គោលបំណង:ខូគីតាមដានភីកសែលដែលតាមដានរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើអន្តរកម្មជាមួយនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបម្រើដោយ Quantcast
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:សេវាកម្មវាស់ស្ទង់ Quantcast មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:google_push
គោលបំណង:គឺជាខូគីទីផ្សារដែលប្រើដើម្បីតាមដានអ្នកទស្សនានៅទូទាំងគេហទំព័រ ដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ និងទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗ។
អ្នកផ្តល់:.bidswitch.net
សេវាកម្ម:ការផ្លាស់ប្តូរការដេញថ្លៃ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:ចក្រភពអង់គ្លេស
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖នាទី 5
ឈ្មោះ:smd
គោលបំណង:ប្រមូលទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់អនាមិកក្នុងនាមវេទិកាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Rocket Fuel, Inc. ផុតកំណត់បន្ទាប់ពី 1 ឆ្នាំ
អ្នកផ្តល់:.rfihub.com
សេវាកម្ម:រ៉ុកកែតឥន្ធនៈ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ២៤ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:តេស្តឃុកគី
គោលបំណង:ខុកឃីសម័យត្រូវបានប្រើដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកប្រើប្រាស់គាំទ្រខូឃីស៍។
អ្នកផ្តល់:.doubleclick.net
សេវាកម្ម:ចុចពីរដង មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖នាទី 15
ឈ្មោះ:TDID
គោលបំណង:គឺជាខូគីភាគីទីបីដែលមានតម្លៃបង្កើតដោយចៃដន្យតែមួយគត់ដែលអាចឱ្យវេទិកាបែងចែកកម្មវិធីរុករក និងឧបករណ៍។
អ្នកផ្តល់:.adsrvr.org
សេវាកម្ម:តុពាណិជ្ជកម្ម មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:ANON_ID
គោលបំណង:រក្សាទុកព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់អនាមិកសម្រាប់គោលបំណងនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ
អ្នកផ្តល់:.tribalfusion.com
សេវាកម្ម:និទស្សន្ត មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖2 ខែ 29 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:Everest_g_v2
គោលបំណង:Media Optimizer កំណត់ខូគីនេះ បន្ទាប់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ចុចលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អតិថិជន។ ខូគីនេះធ្វើផែនទីចុចលើព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័ររបស់អតិថិជន។ ខូគីជាប់លាប់ដែលត្រូវបានរក្សាទុករយៈពេល 2 ឆ្នាំ។
អ្នកផ្តល់:.everesttech.net
សេវាកម្ម:Adobe Media Optimizer មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:c
គោលបំណង:គ្រប់គ្រងការធ្វើសមកាលកម្មនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ និងការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់រវាងសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ។
អ្នកផ្តល់:.fg8dgt.com
សេវាកម្ម:ការដេញថ្លៃ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ១១ ខែ ២៩ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:c
គោលបំណង:គ្រប់គ្រងការធ្វើសមកាលកម្មនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ និងការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់រវាងសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ។
អ្នកផ្តល់:.creative-serving.com
សេវាកម្ម:ការដេញថ្លៃ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ២៤ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:B
គោលបំណង:ប្រើដោយ Yahoo ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីផ្ញើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមគោលដៅដោយផ្អែកលើសកម្មភាព និងចំណាប់អារម្មណ៍លើអ៊ីនធឺណិត
អ្នកផ្តល់:.yahoo.com
សេវាកម្ម:ក្នុង Flickr មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖ឆ្នាំ 1
ឈ្មោះ:uid
គោលបំណង:មានលេខសម្គាល់តែមួយគត់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់
អ្នកផ្តល់:.bidbrain.app
សេវាកម្ម:អនុម័ត មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖15 ឆ្នាំ 11 ខែ
ឈ្មោះ:ឌីអេឌីឌី
គោលបំណង:ប្រើដោយ Google Doubleclick ដើម្បីកំណត់គោលដៅផ្សព្វផ្សាយដោយយោងតាមខ្លឹមសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់។ DSID គឺជាខូគីបន្តដែលផុតកំណត់បន្ទាប់ពី 10 ថ្ងៃពីការកំណត់ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។
អ្នកផ្តល់:.doubleclick.net
សេវាកម្ម:ចុច​ពីរ​ដង មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖ម៉ោង 1
ឈ្មោះ:ga- ទស្សនិកជន
គោលបំណង:ត្រូវបានប្រើដោយ Google AdWords ដើម្បីភ្ជាប់ឡើងវិញនូវភ្ញៀវដែលទំនងជាប្តូរទៅអតិថិជនដោយផ្អែកលើឥរិយាបទអនឡាញរបស់អ្នកទស្សនានៅលើគេហទំព័រ
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:AdWords មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:សួរ
គោលបំណង:ចុះឈ្មោះលេខសម្គាល់តែមួយគត់ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើដែលត្រលប់មកវិញ។ លេខសម្គាល់ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅ។ ខូគីជាប់លាប់ដែលផុតកំណត់បន្ទាប់ពី 13 ខែ
អ្នកផ្តល់:.smartadserver.com
សេវាកម្ម:Smart AdServer មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ២៤ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:TapAd_TS
គោលបំណង:ប្រើដើម្បីកំណត់ថាតើឧបករណ៍ប្រភេទណា (ស្មាតហ្វូន ថេប្លេត កុំព្យូទ័រ ទូរទស្សន៍។ល។) ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ ផុតកំណត់បន្ទាប់ពី 2 ខែ។
អ្នកផ្តល់:.tapad.com
សេវាកម្ម:តាដាប់ មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖1 ខែ 29 ថ្ងៃ។

ខូគីបណ្ដាញសង្គម៖

ខូគីទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចចែករំលែកទំព័រ និងមាតិកាដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងតាមរយៈបណ្តាញសង្គមភាគីទីបី និងគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ ខូគីទាំងនេះក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។

ឈ្មោះ:dt
គោលបំណង:កំណត់ដោយបន្ថែមកម្មវិធីជំនួយចែករំលែកសង្គមនេះ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យចែករំលែកមាតិកានៅលើគេហទំព័រ
អ្នកផ្តល់:www.linuxcapable.com
សេវាកម្ម:បន្ថែម មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់សេវាកម្ម  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:pixel_tracker
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ

ខូឃីស៍ដែលមិនបានចាត់ថ្នាក់៖

ទាំងនេះគឺជាខូឃីស៍ដែលមិនទាន់ត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់។ យើងកំពុងចាត់ថ្នាក់ខូឃីស៍ទាំងនេះដោយមានជំនួយពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេ។

ឈ្មោះ:ហ្សីដ
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.zemanta.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:id
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.mookie1.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ២៤ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:u
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.agkn.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:_ccpx_u
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:a.clickcertain.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:ហ្គីហ្គីដ
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.owneriq.net
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖10ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:ហ្គ្រេស
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.yahoo.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖ឆ្នាំ 1
ឈ្មោះ:ប្តឹង
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.simpli.fi
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖ឆ្នាំ 1
ឈ្មោះ:អេអេសអេស
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.yahoo.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖សម័យ
ឈ្មោះ:sid_cross
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.bidbrain.app
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖ម៉ោង 2
ឈ្មោះ:APID
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.advertising.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:ហុងកុង
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖ឆ្នាំ 1
ឈ្មោះ:si
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.owneriq.net
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ១១ ខែ ២៩ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:uid_cross
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.bidbrain.app
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖15 ឆ្នាំ 11 ខែ
ឈ្មោះ:ADK_EX_193
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.e-volution.ai
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖14ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:zuuid_k_lu
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.sportradarserving.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:g_001 ។
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.fksnk.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖ថ្ងៃ 1
ឈ្មោះ:_BUID
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.bizibly.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:cref
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.quantserve.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ១ ខែ
ឈ្មោះ:ANON_ID_ចាស់
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.tribalfusion.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖2 ខែ 29 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:ov
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.mookie1.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ២៤ ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:ADKUID
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.e-volution.ai
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖30ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:f_001
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.fksnk.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖2 ខែ 29 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:zuuid_k
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.sportradarserving.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:A3
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.yahoo.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖ឆ្នាំ 1
ឈ្មោះ:suid_legacy
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.simpli.fi
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖ឆ្នាំ 1
ឈ្មោះ:_ស៊ូម៉ា
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.sitescout.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖30ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:ADKUID
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.adkernel.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖30ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:ស៊ូអ៊ីដ
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.sportradarserving.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:DotomiTest
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.dotomi.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖តិចជាង 1 នាទី។
ឈ្មោះ:IDSYNC
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.analytics.yahoo.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:zuuid_lu
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.sportradarserving.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:ម៉ាស៊ីនបម្រើ _ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖11 ខែ 30 ថ្ងៃ។
ឈ្មោះ:A1
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.yahoo.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖ឆ្នាំ 1
ឈ្មោះ:ADK_EX_11
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.adkernel.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖14ថ្ងៃ
ឈ្មោះ:SSCVER
គោលបំណង:__________
អ្នកផ្តល់:.imrworldwide.com
សេវាកម្ម:__________  
ប្រទេស:__________
ប្រភេទ:http_ ខូឃី
ផុតកំណត់នៅ៖១ ឆ្នាំ ២៤ ថ្ងៃ

តើមានអ្វីអំពីបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀតដូចជាកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិត?

ខូឃីស៍មិនមែនជាវិធីតែមួយទេ ដើម្បីស្គាល់ឬតាមដានអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ យើងអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតពីពេលមួយទៅពេលមួយដូចជាកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិត (ពេលខ្លះហៅថា“ ការតាមដានភីកសែល” ឬ“ ជីអេសអេសច្បាស់”) ។ ទាំងនេះគឺជាឯកសារក្រាហ្វិចតូចៗដែលមានឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណពិសេសដែលអាចឱ្យយើងស្គាល់នៅពេលនរណាម្នាក់បានចូលគេហទំព័ររបស់យើង ឬបើកអ៊ីមែលរួមទាំងពួកគេ។ ឧទាហរណ៍នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងតាមដាន លំនាំចរាចរណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ពីទំព័រមួយទៅគេហទំព័រមួយដើម្បីចែកចាយឬទាក់ទងជាមួយឃុកឃីដើម្បីយល់ថាតើអ្នកបានចូលមកគេហទំព័រពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធឺរណែតដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រភាគីទីបីដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរនូវដំណើរការគេហទំព័រនិងវាស់វែង។ ជោគជ័យនៃយុទ្ធនាការទីផ្សារតាមអ៊ីមែល។ ក្នុងករណីជាច្រើនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះពឹងផ្អែកលើខូឃីស៍ដើម្បីដំណើរការឱ្យបានត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះខូឃីដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនឹងធ្វើឱ្យមុខងាររបស់ពួកគេចុះខ្សោយ។

តើអ្នកប្រើខូឃី Flash ឬវត្ថុដែលបានចែករំលែកក្នុងតំបន់ទេ?

គេហទំព័រក៏អាចប្រើ“ ខូឃីខូឃីស៍” (ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាវត្ថុដែលត្រូវបានចែករំលែកក្នុងតំបន់ឬ“ អិលអូអេស”) ដើម្បីប្រមូលនិងរក្សាទុកព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកការការពារការក្លែងបន្លំនិងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការគេហទំព័រផ្សេងទៀត។

ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់បាន Flash Cookies ដែលផ្ទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទេនោះអ្នកអាចកែសំរួលការកំណត់របស់ Flash player របស់អ្នកដើម្បីរារាំងការផ្ទុក Flash Cookies ដោយប្រើឧបករណ៍ដែលមាននៅក្នុង បន្ទះកំណត់ការផ្ទុកគេហទំព័រ។ អ្នកក៏អាចបញ្ជា Flash Cookies ដោយចូលទៅកាន់ បន្ទះកំណត់ការផ្ទុកសកល និង អនុវត្តតាមការណែនាំ (ដែលអាចរួមបញ្ចូលទាំងការណែនាំដែលពន្យល់ឧទាហរណ៍ពីរបៀបលុបខូឃីឃ្យូឃីដែលមានស្រាប់ (សំដៅទៅលើ“ ព័ត៌មាន” នៅលើគេហទំព័រម៉ាក្រូមេសឺ)) វិធីការពារកុំអោយហ្វាយអេសអូអេសត្រូវបានដាក់លើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដោយមិនត្រូវបានគេសួរអ្នកនិង ( សម្រាប់ Flash Player 8 និងក្រោយៗទៀត) វិធីរារាំង Flash Cookies ដែលមិនត្រូវបានចែកចាយដោយប្រតិបត្តិករទំព័រដែលអ្នកកំពុងនៅពេលនេះ) ។

សូមកត់សម្គាល់ថាការកំណត់ Flash Player ដើម្បីដាក់កម្រិតឬកំណត់ការទទួលយក Flash Cookies អាចកាត់បន្ថយឬរារាំងមុខងាររបស់កម្មវិធី Flash មួយចំនួនដែលរួមមានសក្តានុពលកម្មវិធី Flash ដែលត្រូវបានប្រើទាក់ទងនឹងសេវាកម្មឬមាតិកាអ៊ីនធឺណិតរបស់យើង។

តើអ្នកបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅទេ?

ភាគីទីបីអាចបម្រើឃុកឃីនៅលើកុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកដើម្បីបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអំពីការចូលមើលគេហទំព័ររបស់អ្នកនិងគេហទំព័រផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងទំនិញនិងសេវាកម្មដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។ ពួកគេក៏អាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។ នេះអាចត្រូវបានសម្រេចដោយពួកគេដោយប្រើខូឃីស៍ឬកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះនិងគេហទំព័រផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងទំនិញនិងសេវាកម្មដែលអាចមានសក្តានុពលសម្រាប់អ្នក។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានតាមរយៈដំណើរការនេះមិនអនុញ្ញាតឱ្យយើងឬពួកគេកំណត់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងឬព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតដែលបញ្ជាក់ពីអ្នកដោយផ្ទាល់ទេលើកលែងតែអ្នកជ្រើសរើសផ្តល់ព័ត៌មានទាំងនេះ។

តើអ្នកនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ខូឃីស៍នេះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា?

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព គោលការណ៍ខុកឃីនេះពីពេលមួយទៅពេលមួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឧទាហរណ៍ការផ្លាស់ប្តូរខូឃីស៍ដែលយើងប្រើឬសម្រាប់ហេតុផលប្រតិបត្តិការច្បាប់ឬបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀត។ ដូច្នេះសូមទស្សនាគោលការណ៍ខូឃីនេះជាប្រចាំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាដែលពាក់ព័ន្ធ។

កាលបរិច្ឆេទនៅខាងលើនៃខូឃីស៍នេះចង្អុលបង្ហាញនៅពេលដែលវាត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ។

តើខ្ញុំអាចទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមនៅកន្លែងណា?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍របស់យើងឬបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតសូមអ៊ីម៉ែលមកយើងតាម contact@linuxcapable.com ឬតាមប្រៃសណីយៈ

លីនុចមានសមត្ថភាព
__________
__________
ទូរស័ព្ទ: __________